Medlemsbetingelser

Velkommen til Winefamly!

Vi er en vinklub, som giver vores medlemmer adgang til at handle vin, spiritus mm. til kostpris. Det betyder, vi har én eneste interesse, nemlig at sikre vores medlemmer den bedst mulige vin i glasset.

1. Medlemskab

1.1 Et Winefamly medlemskab koster pr 1. juni 2018 enten kr. 39 eller kr. 75 inkl. moms per måned, se punkt 1.3 for forskelle.

1.2 Dit Winefamly-medlemskab fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges. 
Medmindre du afmelder medlemskabet inden den månedlige fornyelsesdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for den følgende måneds medlemskab via den oplyste betalingsmåde (se "Afmelding" nedenfor). Du skal have forbindelse til internettet og bruge en webbrowser til at besøge vores hjemmeside. Her taster du ved indmeldelse en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde. Denne kan til enhver tid opdateres ("betalingsmåde"). Du kan se nøjagtige oplysninger om dit medlemskab ved at om besøge Winefamly, logge ind og klikke på linket "Din konto", som findes øverst på en hvilken som helst side på Winefamly, når du er logget ind.

1.3 Dit Winefamly medlemskab er personligt og giver ret til at købe vin til kostpris med følgende begrænsninger:

Medlemskab kr. 39 - max. 12 flasker vin / spiritus per måned.
VIP medlemskab kr. 75 - max. 24 flasker vin / spiritus per måned.


1.4 Ved over skridelse af fair use, så kommer en pop-up på hjemmesiden i forbindelse med bestilling. Herefter kan du fortsat bestille på Winefamly, men der pålægges de billigste flasker et xl-fee på 5% - det er således stadigvæk muligt at bestille til Europas bedste priser.

1.5 Har du en enkelt måned et større behov (f.eks. hvis du skal holde en stor fest), så kontakt Winefamly på e-mail.

1.6 Der kan på udvalgte "fine-wines" og spiritus være et max-antal per vare, således vi tilgodeser flest mulige i vores vinklub. Samtidigt sikrer dette, at diverse firmaer ikke bestiller alle disse varer med henblik på vidersalg.

2. Fakturering

2.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret hver måned via din betalingsmåde på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan tidspunktet for faktureringen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke kan afregnes, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Gå til vores websted, og klik på "Din konto", hvor du kan finde din næste betalingsdato.

2.2. Afmelding. Du kan afmelde dit WineFamly-medlemskab når som helst. De første 30 dage er gratis og her er ingen opsigelse. Herefter betaler man resten af måneden + 30 dage. I denne periode har man samme fordele som et aktivt medlem.

Vi yder ikke refusion,  såfremt du ikke har benyttet dit medlemskab. 

For at afmelde medlemskabet skal du logge ind, og klikke på "Din profil", herefter vælger du "Administrer medlemskab" og på den side klikker du på "Opsig medlemskab".

Når du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den kommende måned. Hvis du tilmeldte dig WineFamly ved at bruge en konto hos en tredjepart som betalingsmåde, og du på et tidspunkt ønsker at afmelde WineFamly-medlemskabet, herunder i løbet af en eventuel gratis prøveperiode, skal du muligvis gøre det gennem tredjeparten, f.eks. ved at gå til din konto hos tredjeparten og slå automatisk fornyelse fra eller afmelde WineFamly-tjenesten gennem tredjeparten. Du vil muligvis også kunne finde faktureringsoplysninger om dit WineFamly-medlemskab ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.

2.3. Betalingsmåder. Du kan ændre din betalingsmåde ved at gå til vores websted og klikke på linket "Din konto". Hvis en betaling ikke kan afregnes på grund af udløb af dit kreditkort, utilstrækkelige midler, manglende dækning, spærring af kort eller andet, og du ikke redigerer din betalingsmåde eller afmelder din konto, kan vi suspendere dit medlemskab af WineFamly, indtil vi har en gyldig betalingsmåde, og indtil eventuelle restancer er betalt. Du giver os tilladelse til at fortsætte med at fakturere betalingsmåden med eventuelle opdateringer. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For visse betalingsmåder kan udstederen af betalingsmåden afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

2.4. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde for dig den løbende måned + 14 dage, efter du har fået besked via e-mail. 

3. Andet

3.1. Kostprisen udregnes således:

+ indkøbsprisen
+ emballageafgift
+ alkoholafgift
+ fragt til vores lager
+ forsendelse til vore medlemmer
+ moms

Altså ingen fortjeneste til en importør, grossist eller butik.

3.2 WineFamly overholder den danske lovgivning omkring salg af alkohol. Personer under 18 år kan derfor ikke købe vodka, rom og anden stærkere alkohol over 16,5%. Personer mellem 16-18 år kan stadig købe alkohol, vin mm. op til 16,5%. Det er naturligvis muligt for alle at købe ikke alkoholiske varer.

3.3 WineFamly medlemskabet er kun til din personlige brug.

4. Adgangskoder og kontoadgang

4.1. Det medlem, der oprettede Winefamly kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret ("kontoejer"), har adgang til og kontrol over Winefamly kontoen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå at andre opnår adgang til den, bør kontoejeren ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte kredit- eller debetkort), som er tilknyttet kontoen over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto.

4.2. Du bør være varsom i forhold til beskeder, der beder dig om kreditkort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid følsomme kontooplysninger ved at gå direkte til WineFamly og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, Winefamly eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet. 

5. Gældende lov.

5.1 Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland. 

6. Kundesupport

6.1 Tøv aldrig med at skrive eller ringe til os. Winefamly har kun et ønske, og det er mange tusinde glade medlemmer, som får bedre kvalitet i glasset.

my@winefamly.com
+45 70 60 52 20

7. Gyldighed

7.1 Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

8. Ændringer i brugerbetingelserne

8.1 WineFamly kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser, herunder forhøje eller sænke det månedlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst løbende måned + 14 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

9. Elektronisk kommunikation

9.1 Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.

Senest opdateret: 1. december 2016

10. Dine personlige oplysninger

For at du kan blive medlem hos Winefamly, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: 
- navn 
- adresse 
- telefonnummer 
- e-mailadresse
- betalingskort

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig og administrere og håndtere dit medlemsskab. 

Medlemsoplysningerne registreres hos Winefamly og opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes. 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. 

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret ved højeste level af PCI DSS compliance standard.
Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.


Oplysningerne afgivet til Winefamly videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos Winefamly har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til  Winefamly, der er dataansvarlig via e-mail: my@Winefamly.dk 

11. Oplysning om klagemuligheder

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis der er noget i forbindelse med dit medlemsskab, du ikke er tilfreds med. Skriv til os på my@Winefamly.dk

Som forbruger har du også altid mulighed for at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse my@Winefamly.dk